Sme mladí, nadaní a tvoriví


Slovenské Flamenco

22.03.2017 18:49

V rámci projektu z programu Erasmus+ sa v dňoch 12. až 25. februára t.r. žiaci hudobno-dramatického a tanečného odboru  Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici zúčastnili dvojtýždňového študijného pobytu v španielskej Seville. Ďalšie zaujímavosti sa môžete dozvedieť v priloženom príspevku Martinky Chmelanovej.

Slovenské Flameco.docx (368745)

 

—————

Späť