Sme mladí, nadaní a tvoriví


Naši študenti na youtube

22.06.2016 18:41

 

Súčasná technika /aj keď kvalita tej, ktorú máme k dospozícii, nie je - povedzme - profesionálna/ nám už umožňuje, aby sme sa mohli prezentovať i pochváliť pred verejnosťou výsledkami práce našich pedagógov a študentov aj prostredníctvom DVD na www.youtube.com. Nahrávky realizuje zväčša informatik školy Mgr. Martin Špinder. Ponúkame vám tu linky aspoň na niektoré z nich, ktoré by vás mohli zaujať:

Spevácke oddelenie pod vedením prof. Márie Tomanovej ArtD. pripravilo vo Veľkej koncertnej sále školy (VKS) ďalší z úspešných a obľúbených kostýmovaných koncertov pod názvom Operné fragmenty 17.6.2016. Pestrý program bol zostavený z úryvkov opier A.Dvořáka, W.A.Mozarta, G.Puccniho a V.Blodka, nechýbali ani výstupy operiet G.Dusíka, E.Kálmána a J.Straussa, s klavírnym sprievodom Zulfizar Zázrivej. Veru, mnohé výkony boli pozoruhodné a uspeli by už aj na profesionálnej scéne. Všetci účinkujúci sa však snažili ukázať čo vnajlepšom svetl, čo a im aj poddarilo: https://www.youtube.com/watch?v=vF83zuQB3VU

Vo vynovenom Robotníckom dome v Banskej Bystrici sa 28.4.2016 uskutočnil vynikajúci koncert Zoznámte sa s muzikálom. Recenziu si môžete pozrieť na: https://www.bystricoviny.sk/kultura/muzikalovy-ohnostroj-banskobystrickych-konzervatoristov/ a koncert na: https://www.youtube.com/watch?v=ToVoavJzWLc

Profilový koncert tanečného odboru sa konal v Štúdiu tanca v Banskej Bystici 20.5.2016 a ponúkol prierez klasickým baletom, ľudový i moderným tancom:https://www.youtube.com/watch?v=A4rzUcezhis

Medzi zaujímavé koncerty vo VKS konzervatória určite patril Bubenícky koncert Mateja Smutného 19.5.2016 https://www.youtube.com/watch?v=qpI9F5ISPJo , ako aj 26.5.2016 Koncert mladých umelcov - violistu Vojtecha Botoša z triedy Mgr.art. Dušana Radiča a jeho syna, violončelistu Daniela Radiča, žiaka Konzervatória v Košiciach: https://www.youtube.com/watch?v=K9jx6wjgF6s

Osobitne treba vyzdvihnúť sláčikové trio: Alenka Hermanová, Janka Macíková a Radka Ďurčíková, ktoré naštudovali Sonátu G dur č.1, op. 4 od Jána Levoslava Bellu, skladateľa, ktorého meno naša škola nesie. Na youtube je 1. časť Allegro moderato: https://www.youtube.com/watch?v=V4rvRNKsJGA

Na youtube nájdete aj divadelné predstavenia našich študentov a záznamy ďalších koncertov. Príjemné pozeranie a počúvanie!

Marianna Bárdiová

—————

Späť