Sme mladí, nadaní a tvoriví


Náš dievčenský zbor zvíťazil!

11.11.2015 10:46

Na tohtoročnom už 35. Festivale zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici v speve sakrálnej zborovej tvorby Dievčenský spevácky zbor Konzervatória Jána Levoslava Bellu s dirigentkou PaedDr. Miroslavy Matisovej získal Diplom a zlaté pásmo s pochvalou. Srdečne blahoželáme:

—————

Späť