Sme mladí, nadaní a tvoriví


Máme ďalšiu cenu!

13.05.2015 16:22

Na Krajskej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy Sládkovičova Radvaň 87.5.2015 získala študentka IV. ročníka hudobnodramatického odboru Mária Knoppová III. miesto v IV. kategórii poézie. Srdečne blahoželáme!

       

—————

Späť