Sme mladí, nadaní a tvoriví


Kováčova Bystrica 2015

30.03.2015 17:24

Amatérska umelecká súťaž na počesť Mikuláša Kováča, všestranného umelca, básnika, dramaturga, režiséra, publicistu a estéta, ktorý žil a pôsobil v meste Banská Bystrica nesie jeho meno. Aj v tomto roku sa do nej zapojili žiaci Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a získali niekoľko ocenení. Jakub Jablonský zo IV.A. zvíťazil v III. kategórii vo vlastnej literárnej tvorbe -poézii. Dajana Dobríková z II. B získala 1. miesto v prednese poézie a Terézia Kureková z II. A čestné uznanie za interpretáciu poézie. Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili ďakujeme a oceneným žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy v ceslovenskom meradle!

       

 

—————

Späť