Sme mladí, nadaní a tvoriví


Konzervatoristi na Radnici 27.1.2015

29.01.2015 18:33

Konzervatoristi na Radnici alebo Ján Cikker by sa určite tešil.

Po úspešnom minuloročnom adventnom koncerte Konzervatória Jána Levoslava Bellu v kapitulskom kostole v Banskej Bystrici pripravili študenti a pedagógovia tejto školy verejnosti opäť pekný umelecký zážitok v Cikkerovej sieni historickej banskobystrickej radnice. Koncert s názvom Konzervatoristi na Radnici sa konal v utorok 27. januára 2015 v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a s podporou Rotary klubu Banská Bystrica. Temer tridsiatka jeho členov a dve stovky ďalších návštevníkov sieň zaplnili do posledného miesta. Tvorcovia dramaturgie ponúkli publiku širšie spektrum žánrov i hudobnoštýlových období. Medzi vybratými skladbami boli diela skladateľov obdobia romantizmu, 20. storočia, ale aj populárne piesne a pieseň z muzikálu. Napriek rozmanitosti obľúbených, známejších i menej známych skladieb pôsobil program celistvo, vkusne a nevtieravo. Moderátorkou koncertu bola študentka hudobnodramatického odboru Ema Kristofová (4. ročník).

Už prvá skladba naznačila, že návštevníkov koncertu čakajú hodnotné hudobné zážitky. Pôvabné briskné Scherzo pre flautu a klavír s džezovými prvkami od Bohuslava Martinů zahrala flautistka disponujúca pekným tónom Ivana Klesniaková (4. roč.) s klavírnym sprievodom Natálie Serdyukovej. V džezovom štýle sa niesla aj ďalšia skladba - 4. časť z Hot sonáty Erwina Schullhoffa z roku 1930. Saxofonistka Michaela Turcerová (2. roč.) v spolupráci s výborným klaviristom MgA. Matejom Arendárikom jej dodali hravosť, rytmickú výrazovosť a plastickú zvukovú farebnosť. Vďaka výbornej interpretácii, vyzdvihnutiu krásnych spevných melódií a brilantných technických pasáží zaujalo po prvých dvoch moderne orientovaných skladbách aj Kvinteto pre klarinet a dvoje huslí, violu a violončelo B dur, op. 34 od predstaviteľa raného romantizmu Carla Mariu Webera. Dielo predviedli klarinetistka Zuzana Kollerová (4. roč.), huslistky  Alena Hermanová (4. roč.) a Jana Macíková (3. roč.), violista Vojtech Botoš (1. roč.) a violončelistka Marta Gondová (6. roč.). S technicky i výrazovo náročným virtuóznym Paganiniho Capricciom č. 24 sa so cťou popasoval huslista Ján Sedlický (6. roč.). Sólové husle vystriedal šesťčlenný Akordeónový súbor, ktorý pôsobivo interpretoval pomalú, melodickú tretiu časť Modlitba k Panne Márii a hutnejšu výraznejšiu štvrtú časť Toccata z Gotickej suity, op. 25 francúzskeho skladateľa druhej polovice 19. storočia Léona Boëllmanna. Stred koncertu tvorili tri piesne. Z repertoáru Hany Zagorovej si študentka hudobnodramatického odboru Barbora Šoganová (4. roč.) vybrala pieseň Maluj zase obrázky, pričom ju sprevádzala inštrumentálna skupina. Krásny text podporila nevšednou farbou hlasu a intonačnou čistotou, ale predovšetkým  hereckým podporením obsahu a vnútornej citovosti. Martin Vetrák, študent rovnakého odboru (4. roč.) s príjemným, kultivovaným speváckym i pohybovým prejavom zaspieval jednu z najznámejších piesní Coleho Alberta Portera I've Got You Under My Skin (Mám ťa pod kožou), ktorú preslávil Frank Sinatra. Dueto Vím, že jsi se mnou z českého muzikálu Dracula predviedli Mgr. art. Michaela Kukurová, ArtD. a Martin Vetrák. Pekné melódie potom vystriedala vtipná kompozícia nemeckého interpreta na bicie nástroje, skladateľa a hudobného pedagóga Manfreda Menkeho z roku 1991 Eine kleine Tischmusik (Malá stolová hudba) pre bicie nástroje v nápaditom aranžmáne. Študenti odboru bicie nástroje Erik Kurej (2. roč.), Matej Smutný (4. roč.), Samuel Juráš (5. roč.) a Samuel Kmotorka (6. roč.) sediac za stolom, po stojačky i podupávajúc, s vareškami v rukách a s uplatnením ďalších bežných predmetov (fľaša z umelej hmoty a i.) vytvárali pred publikom bohaté rytmické sekvencie, ktoré podporili pohybovými a mimicko-hereckými kreáciami. Radosť a hravosť ich interpretácie sa preniesla aj do hľadiska.

Posledné dve čísla koncertu sprevádzal Komorný orchester Konzervatória Jána Levoslava Bellu s dirigentom Mgr. Igorom Vlachom. Z tvorby španielskeho skladateľa 20. storočia Joaquina Rodriga zaznela pomalá druhá časť Adagio z Conciertu de Andaluz v podaní orchestra a Gitarového kvarteta zloženého zo študentov 6. ročníka (Jozef Sivák, Martin Fačko, Martina Kuštárová, Karolína Rumanová). Exoticky znejúce andalúzske melódie s vplyvmi španielskeho impresionizmu v mnohých poslucháčoch privolali predstavy historických miest Sevilly, Kordóby, Granady či Malagy s osobitou architektúrou a chuťou španielskeho vína. Záverečným vyvrcholením programu bola Ave Maria od skladateľa talianskeho verizmu Pietra Mascagniho. Adaptáciu slávneho Intermezza z jeho opery Sedliacka česť pre vokálne dueto zaspievali pedagógovia speváckeho odboru konzervatória Mgr. art. Michaela Kukurová, ArtD. (soprán) a Mgr. Stanislav Matis (tenor) so sprievodom orchestra.

Treba uviesť, že v programe účinkovali nielen súčasní študenti a pedagógovia Konzervatória Jána Levoslava Bellu, ale aj bývalí študenti, ktorí v súčasnosti študujú na vysokých umeleckých školách. To svedčí o určitej spolupatričnosti k tejto malej „alma mater“, ktorá počas 22 rokov svojej existencie významne obohatila hudobnú kultúru Banskej Bystrice a Slovenska. Počas koncertu som sa často pozerala na bustu Jána Cikkera, skladateľa európskeho formátu a významu a v duchu som s ním, tak, ako kedysi osobne, viedla dialóg o hudbe a jej ďalšom vývoji, ale najmä o mladých hudobníkoch a ich postojoch k hudobnému umeniu, na ktorých mu veľmi záležalo. Myslím si, že keby mohol byť na tomto koncerte v sieni nesúcej jeho meno, tešil by sa z toľkých talentovaných mladých ľudí , študujúcich na umeleckej škole v jeho rodnom meste.

Marianna Bárdiová   

(v. fotogalériu, foto: M. Bárdiová)      

—————

Späť