Sme mladí, nadaní a tvoriví


Interný koncert 9.12.2015

10.12.2015 19:12

V stredu 9. decembra 2015 sme vo Veľkej koncertnej sále Konzervatória Jána Levoslava Bellu na Skuteckého ulici č.27 v Banskej Bystrici opäť boli účastníkmi Interného koncertu našich študentov. Program bol bohatý, dlhý a výkony boli rozličné - od nesmelého prváckeho odohratia Dvojhlasnej invencie g mol J. S. Bacha cez menšie trápenie sa niektorých interpretov s husľami alebo kontrabasom, podporené či skôr vyvolané zrejme trémou, po výborné umelecké prejavy a veselé vystúpenie akordónového tria. Príjemným prekvapením boli speváčky, najmä Martina Kondáčová a Barbora Kršiaková. Kým pri Kondáčovej interpretácii Mozarta by sa dalo usudzovať, že sa v tomto štýle našla, v Kardošovej piesni Svadobná presvedčila, že jej možnosti sú oveľa širšie. Vyspelý hlasový prejav Barbory Kršiakovej a jeho schopnosti miestami prekračovali akustické danosti koncertnej sály. Stálice z triedy Mgr. art. Petra Strenáčika, PhD., huslistky Radka Ďurčíková a Janka Macíková napriek malým zaváhaniam v technicky náročných kompozíciách potvrdili svoj umelecký vzostup a tretia z nich, Alena Hermanová, očarila skvelou interpretáciou Adagia z Koncertu pre husle a orchester D dur op. 26 od Johannesa Brahmsa. U Janky Macíkovej treba pochváliť výber koncertu Maxa Brucha. Gitarista Marek Horňák s prehľadom a sústredene zahral Prelúdium J. S. Bacha, rovnako dobre sa prezentoval aj organista Ján Hegeduš. Trio akordeonistov Jozef Piták, Marián Púčik a Marek Moniš potešili publikum Fantáziou z Bizetovej opery Carmen. Pred záverečnou časťou ich intrepretáciu prerušila pomerne dlhá "generálna pauza", ktorá podľa správania sa akordeonistov zrejme nebola plánovaná. Po pomerne dlhom tichu a rozpakoch prišli však aj úsmevy interpretov aj smiech publika a trio svoju skladbu úspešne a s veľkým úspechom dohralo. Škoda, že to nebolo posledné číslo, dvaja kontrabasisti s Bachovým Menuetom po živých rytmoch z Carmen a hutnom zvuku tria ani pri najväčšom úsilí nemohli byť vyvrcholením celého koncertu. Z dua Tomáš Burica a Lukáš Haluška však treba pochváliť L. Halušku, ktorý ako študent 1. ročníka zaujal čistou intonáciou, plynulým a príjemným tónom a istotou prejavu.

Samozrejme, treba pochváliť všetkých účinkujúcich, pedagógov, ktorí ich pripravovali, ako aj klavírnu spoluprácu Mgr. art: Xénie Egedovej, Zulfizar Zázrivej, Ľubomíra Richtera a PaedDr. Miroslavy Matisovej. 

Marianna Bárdiová

Interný koncert 9.12.2015.docx (22556)

—————

Späť