Sme mladí, nadaní a tvoriví


Interný koncert 4.5.2016

08.05.2016 18:02

Interný koncert žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici v stredu 4. mája 2016 by sa dal charakterizovať ako vcelku vyrovnaný z hľadiska interpretačných výkonov. Či hrali žiaci 1. alebo 4. a 5. ročníka, ani jeden výkon by sme nemohli zhodnotiť ako priemerný alebo podpriemerný. Naopak, všetci preukázali nielen dostatok talentu, ale aj muzikality, technickej zdatnosti - s prihliadnutím práve na výšku ročníka, ako aj psychickej odolnosti. Už prvý interpret v hre na trúbku, prvák Ferenc Antalicz z triedy Mgr. art. Henricha Lehotského, zaujal pekným plným zvukom a klenutými melódiami, dobre postavenými na dychovej opore v príjemnej Romanci L.Kogana. Gitaristka Veronika Ronecová (4. ročník) svojou vyspelou technikou a jemným predvedením dvoch častí pomerne náročnej Sonaty clasica Manuela Maria Ponceho iste urobila radosť svojmu pedagógovi Mgr. art. Jozefovi Vohárovi a podľa odozvy evidentne aj prítomnému publiku. Organista Michal Lasab (1. ročník), z triedy Mgr. art. Petra Sochuľáka, ktorý sa už tradične môže pochváliť vydarenými žiakmi, sa sľubne predstavil interpretáciou kompozície Fantasia in F od barokového skladateľa Johanna Ludwiga Krebsa. Veľký pokrok bolo vidieť u violistu Jána Kováča (1. ročník, pedagóg Mgr. art. Dušan Radič) už aj z toho, že ak pri prvých vystúpeniach na interných koncertoch pomerne nesmelo stál tesne pri sprevádzajúcej klaviristke, tentokrát si už zastal naprostriedok pódia. Už od prvých tónov sa sebaisto pustil do predvedenia časti Allegro molto ma maestoso z Koncertu c mol od Johanna Christiana Bacha a ak bude takto pokračovať ďalej, určite sa môžeme tešiť na jeho pekné výkony. Flautistka Alexandra Prohásková (5. ročník, pedagóg Mgr. art Anton Prievalský) s klavírnou spoluprácou Mgr. Natálie Serdyukovej technicky bez problémov s pekným nostalgickým výrazom intepretovala 2. časť Lento e mesto z Koncertu pre flautu a orchester D dur od Carla Reineckeho. Nasledujúce dve čísla patrili skladbám W.A.Mozarta. Najprv klaviristka Alžbeta Beretová (1. ročník, pedagóg Mgr. art. Aleš Solárik) s pokojom a na prváčku so značnou dávkou vyzretosti zahrala dve časti zo Sonáty C dur KV 330. Potom ju na pódiu vystriedala flautista Eunika Výlupková (4. ročník, pedagóg Mgr. art. Michaela Feketeová) s klavírnou spoluprácou Mgr. art. Mateja Arendárika, ArtD. s časťou Allegro maestoso z Koncertu D dur KV 3131. Vzhľadom na, podľa môjho názoru, prirýchle tempo, mala flautistka miestami problém precízne vyhrať rýchlejšie a komplikovanejšie pasáže. Sólovú kadenciu si prispôsobila vo voľnejšom tempe, hoci v jej závere sa už musela prispôsobiť pôvodne nastolenému tempu. Preukázala však dostatok psychickej sily, nedala na sebe nič poznať a zodpovedne dohrala celú časť do konca. Neviem posúdiť, či zvolené tempo nasadil klavirista alebo ho takto praktizujú stále. V každom prípade bolo na úkor nielen technickej kvality interpretácie, ale aj výrazu. To platí aj o interpretácii transkripcie Talianskeho koncertu F dur BWV 971 J.S.Bacha pre flautu a organ v podaní flautistky Ivany Klesniakovej a organistu Mareka Trojáka (obaja 4. ročník). Duo však bolo oživením koncertu. Pochváliť treba klaviristu Dominika Haliarského (5. ročník, pedagóg PaedDr. Miroslava Matisová) za štýlovo primeranú interpretáciu Prelúdia a fúgy g mol č. 16 BWV 861 s vhodnou striedmou pedalizáciou. Na záver vystúpil hobojista Ján Hric (5. ročník, pedagóg Mgr. Tibor Vajda), ktorý spoľahlivo a s pekným výrazom zahral jednu z Troch romancí od R. Schumanna s klavírnou spoluprácou Mgr. Natálie Serdyukovej. Koncert moderovala Martina Pittnerová. (foto vo Fotogalérii)

Marianna Bárdiová

Interný koncert 4.5.2016.doc (32256)

—————

Späť