Sme mladí, nadaní a tvoriví


Interný koncert 28.1.2015

29.01.2015 17:43

V stredu 28. januára 2015 sa vo Veľkej koncertnej sále uskutočnil Interný koncert, v ktorom vystúpili len šiesti žiaci, ale s bohatým programom. Dvaja zo žiakov - Vojtech Botoš a Adam Bíro - sa pripravujú na súťaž a tak chceli domácemu publiku predviesť súťažné skladby. Violista Vojtech Botoš s klavírnym sprievodom Mgr. art. Xénie Egedovej predviedol časť Allegro moderato z Koncertu C dur pre violu a orchester od J. K. Vaňhala. Druhou bola časť Appasionato (cadenz - Moderato z Koncertu pre violu g mol od C.Forsytha. Prvá skladba technicky náročná na vyhratie všetkých ozdôb a pasáží, druhá náročnejšia azda na výraz, no obidve zahral s veľkým sústredením a pokorou. Na jeho vystúpeniach badať, že rozvíja svoje danosti a získava čoraz istejšiu zručnosť. Martin Pecník sa tiež posunul v kvalitatívnom vývoji, čo preukázal na Partite II h mol BWV 1002 J. S. Bacha a najmä na Koncertnej etude č. 1 op. 10 H. Wieniawského. Ján Sedlický sa pomerne precízne zhostil intepretácie náročného Paganiniho Capriccia č. 24 a potom s klavírnym sprievodom Mgr. art. Xénie Egedovej rozospieval svoj nástroj v prvej časti Sibeliovho Koncertu pre husle a orchester d mol op.47. Publikum potešil čistou, farebnou a precítenou interpretáciou. Huslistka Zuzana Puterová sa dobre zhostila interpretácie dvoch častí z Bachovej Partity II h mol BWV 1002 - Sarabanda a Double. Žiak 1. ročníka Adam Bíro študuje hru na akordeón a súčasne aj hru na kontrabas. Aj keď má skúsenosti z účinkovania v ľudovej hudbe, predsa len technika interpretácie klasickej skladby pre kontrabas je náročnejšia na prípravu a predvedenie. Pozitívne však prekvapil svojou technickou vyzretosťou. Zahral Allegretto a Andantino zo Sonatíny G dur pre kontrabas a klavír od L. Kupkoviča a Concerto F dur A. Capuzziho. Na klavíri ho sprevádzala Mgr. art. Xénia Egedová. Záverečnou skladbou bola 1. časť Fantázie pre saxofón a klavír od H. Villa-Lobos vo výbornej interpretácii Michaely Šipekovej s klavírnym sprievodom Mgr. art. Zulfizar Zázrivej. Koncert moderovala Barbora Košianová. (v. fotogalériu, foto: M.Bárdiová)

Interny koncert 28.1.2015-program.docx (18729)

—————

Späť