Sme mladí, nadaní a tvoriví


Interný koncert 27.4.2016

30.04.2016 20:00

Aj streda 27. apríla 2016 patrila Internému koncertu študentov Konzervatória Jána Levoslava Bellu (program v prílohe). Ako sa znovu potvrdilo, skladby J.S.Bacha nielen prezradia usilovnosť a dobrú metodiku pri cvičení, ale preveria aj technickú zdatnosť, pamäť a psychickú odolnosť študentov. Prelúdium a fúga g mol potrápila klaviristku Soňu Tóthovú a Francúzska suita h mol No.3 BWV 814 zasa akordeonistu Mareka Moniša. Napriek tomu obaja preukázali dobrú prípravu aj bojovnosť a Marek Moniš prezentoval výbornú zručnosť, s akou ovláda svoj nástroj. Nikdy neprestanem obdivovať bajanistov, ako dokážu šikovne prepletať prstami pravej i ľavej ruky na gombíkoch a ešte aj prepínať registre a naťahovať mech. Aj keď sme na niektorých miestach zaznamenali pamäťové výpadky, celkove Monišova interpretácia štyroch častí suity vyznela kompaktne, s primeranou technickou zrelosťou, kontrastmi a zvukovou farebnosťou. Dominik Haliarský sústredene a precízne zahral dve časti z Beethovenovej Sonáty č. 31 As dur, op. 110. Interpretáciou populárnej skladby E.H.Griega Svadobný deň v Troldhaugene na klavíri príjemne prekvapil organista Martin Šálka, pripomenúť by mu bolo potrebné azda len úspornejšie a premyslenejšie používanie klavírneho pedálu. U organistu sa však dá pochopiť ťažšie preorientovanie sa z organovej pedálovej klávesnice na dva -tri pedále klavíra s celkom inou funkciou. Akordeónový elév, prvák Igor Svetlík interpretoval časť Vivacissimo con spirito zo Sonáty č.2 Vladimíra Zolotarjeva - síce trochu opatrne vo výraze, ale technicky isto. Spomenúť treba aj vystúpenie šiestačky Anny Kirschbaumovej, ktorá na klavíri zahrala vlastnú kompozíciu Útržok z leta. Na koncerte najviac zaujali najmä dve študentky - speváčka Adriana Pružincová s klavírnym sprievodom Petra Rezníka, ktorá brilantne zaspievala áriu Lucie z opery Lucia di Lammermoor od G.Donizettiho a Schubertovu pieseň Margarétka pri kolovrátku. Publikum očarila plnou, no jemnou farbou hlasu, čistou intonáciou, vyrovnanými prechodmi a výbornou technikou. Vrcholom však podľa mňa bola III. časť Allegro giocoso, ma non troppo vivace z Brahmsovho Koncertu pre husle a orchester D dur, op.77 v podaní huslistky Aleny Hermanovej s klavírnym sprievodom Mgr. art. Xénie Egedovej. Náročný husľový part zvládla Hermanová suverénne, technicky brilantne a s bohatými výrazovými zvratmi. Treba pochváliť aj osvedčenú moderátorku Alexandru Volentierovú a inšpicientov Milana Plavuchu a Janka Kováča, ktorí si zodpovedne plnili svoje úlohy. Bol to koncert plný zaujímavých momentov a umeleckých zážitkov. (foto vo Fotoprílohe)

Marianna Bárdiová

Interny koncert 27.4.2016.doc (35328)

—————

Späť