Sme mladí, nadaní a tvoriví


Interný koncert 25.11.2015

25.11.2015 19:51

V stredu 25. novembra 2015 sa na Internom koncerte Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici predstavili po prvýkrát viacerí prváci, ale svoje povinné i prednesové skladby predviedli aj žiaci starších ročníkov. Flautistka Ivana Klesniaková (4. ročník) z triedy Mgr. art. Antona Prievalského s klavírnym sprievodom Mgr. art Natálie Serdyukovej pregnantne zahrala pôsobivú skladbu "Fantaise" od francúzskeho skladateľa od Gerga A. Hue. A treba ju pochváliť za cieľavedomé rozvíjanie schopností a talentu. "Starofrancúzsku pieseň" od P.I.Čajkovského s klavírnou spoluprácou Alžbety Ondrejkovej zahral prvák Jozef Smutný z triedy Mgr. art. Milana Maťaša. Na svojom prvom školskom vystúpení príjemne prekvapil violista Ján Kováč (pedag. vedenie Mgr. art. Dušan Radič), ktorý interpretoval Largo a Allegro z Telemannovho "Koncertu G dur". Kým v pomalšej časti sa trošku bojazlivejšie rozohrával, v rýchlej už smelo ukázal sľubný potenciál. Medzi stálice akordeónového umenia z triedy Mgr. Ihora Vlakha patrí tretiak Jozef Pitoňák, ktorý potvrdil svoje kvality sústredenou interpretáciou skladby "Hriešnici" od J.Laca. Violistka Veronika Smrtníková z 2. ročníka (pedag. vedenie Mgr. art. Dušan Radič) s klavírnym sprievodom Mgr. art. Xénie Egedovej zahrala dve časti (Largo a Allegro con spirito) zo "Sonáty c mol" Henryho Ecclesa, v ktorých preukázala schopnosť vytvárať pekný, farebný tón na svojom nástroji. Druháčka, huslistka Marianna Riapošová (pedag. vedenie Mgr. art. Dušan Radič) s klavírnym sprievodom Mgr. art. Xénie Egedovej zahrala Allegro non molto z časti "Leto" zo známych "Štyroch ročných období" Antonia Vivaldiho. Obe žiačky preukázali pokrok v zdokonaľovaní sa v technickej i výrazovej stránke hry, no treba dúfať, že si nájdu viac priestoru na ďalší hudobný rozvoj. Akordeonista Marián Púčik, žiak 2. ročníka (pedag. vedenie Mgr. art. Michal Červienka, ArtD.) na intepretácii modernej, nekonvenčnej skladby "Haity I., II." od súčasného francúzskeho akordeónového virtuóza a skladateľa Francka Angelisa preukázal pokrok v rozvoji svojej muzikality, techniky, senzuality a sonoristiky. Na konci koncertu sa predstavili študenti 5. ročníka z triedy Mgr. art. Petra Strenáčika, PhD. Huslista Juraj Janiczek odohral kompozíciu "Menuet" z "Partity č. III E dur BWV 1006" od J.S.Bacha a huslistka Alena Hermanová brilantne zavŕšila koncert technicky náročným "Capricciom č. 14" od Nicolu Paganiniho. Moderátorkou koncertu bola prváčka Mária Kállayová, ktorá - na rozdiel od niektorých iných moderátorov - zrozumiteľne artikulovala, pokojne vystupovala a dôstojne ohlasovala každé číslo programu. Niektorí žiaci sa nevyhli malej tréme a v jej dôsledku zaváhaniam alebo drobným technickým problémom, ale v tom je čaro interných koncertov, že si to všetko môžu vyskúšať a naučiť sa to prekonávať pred publikom, ktoré tvoria ich najbližší - pedagógovia i spolužiaci, ktorí im držia palce. To preukázali aj povzbudzujúcim potleskom. Všetkým účinkujúcim blahoželáme a dúfame, že budú ešte usilovnejšie pracovať na svojom ďalšom raste. (V. fotogaléria)

Marianna Bárdiová

—————

Späť