Sme mladí, nadaní a tvoriví


Interný koncert 17.02.2016

19.02.2016 12:24

V stredu 17. februára 2016 sa konal ďalší z pravidelných Interných koncertov vo Veľkej koncertnej sále Konzervatória J.L.Bellu na Skuteckého ulici č. 27 v Banskej Bystrici. Predstavilo sa na ňom 8 mladých hudobníkov a moderátorka Barbora Košianová. Žiačka 2. ročníka v odbore spev Vladimíra Babeľová preukázala vývojaschopný hlasový fond a peknú vokálnu technickú prácu. Klavírny sprievod Mgr.art. Ľubomíra Richtera jej bol dobrou podporou. Budeme sa tešiť na jej ďalší rast. Huslistky mali tento raz ťažkú úlohu - zvládnuť interpretáciu technicky náročných kompozícií J.S.Bacha a W.A.Mozarta. U niektorých sa prejavila tréma, u niektorých možno menší objem času, ktorý venovali príprave, no musím vyzdvihnúť Radku Ďurčíkovú, ktorá svojím sebaistým, čistým a precíznym výkonom pripravila publiku pekný zážitok z predvedenia časti Allegro aperto z Mozartovho "Koncertu A dur KV 219" s výborným klavírnym sprievodom Mgr.art. Xénie Egedovej. Aj žiak 2. ročníka Adam Bíro, nesporne veľmi talentovaný kontrabasista, mal niektoré technické problémy v peknej skladbe Tibora Freša "Malá fantázia pre kontrabas a klavír". Skvelou oporou mu bol klavirista MgA. Matej Arendárik, ArtD. Príjemnými a vyrovnanými výkonmi potešili klarinetistka Veronika Englerová a saxofonistka Veronika Horniaková, obidve na klavíri sprevádzal MgA. Matej Arendárik, ArtD. Po koncerte som sa rozprávala s niektorými žiakmi a je veľmi sympatické, že si svoje, najmä technické, chyby a nedostatky uvedomili, vedia o nich a spolu so svojimi pedagógmi budú určite pracovať na ich odstránení. Veď to je aj cieľ interných  koncertov. (v. fotogalériu)

Interný koncert_17.02.2016.docx (19194)
Marianna Bárdiová

 

—————

Späť