Sme mladí, nadaní a tvoriví


Interný koncert 15.4.2015

19.04.2015 20:24

Napriek tomu, že v programe bolo len sedem inštrumentálnych čísiel, koncert trval dlhšie než zvyčajne. Treba však povedať, že početné publikum bolo veľmi pozorné a nadšene odmieňalo účinkujúcich za kvalitné výkony. Už v úvode zaujalo trio v zložení: Michaela Turcerová - alt saxofón, Martin Novák - gitara a Samuel Juráš - bicie so skkladbou J.Redmana Hide and seek. Skladbu zahrali s chuťou a radosťou a mňa osobitne potešila najmä výborná interpretácia Mišky Turcerovej. Táňa Sedmáková v Chopinovom Nokturne fis mol preukázala dosiaľ ukrývanú hĺbku muzikality a virtuozity. Klarinetistke Veronike Englerovej nechýba veľká zodpovednosť pri naštudovaní skladieb, no mala by sa zbaviť azda ostychu a viac sa pri hre uvoľniť. Ďalšia klarinetistka Zuzka Kollerová presvedčila o svojich interpretačných a muzikantských kvalitách v skladbe Suite Helenique od španielskeho saxofonistu Pedra Iturraldeho. Obe na klavíri spevádzal MgA. Matej Arendárik. Ján Sedlický s klavírnym sprievodom Mgr. art. Xénie Egedovej zahral 2. a 3. časť Sibeliovho husľového koncertu d mol, ktorý čoskoro uvedie na svojom absolvetskom koncerte. Od ostatnej interpretácie tohto diela urobil veľký pokrok v zvládnutí náročnej technickej, ale aj emocionálnej stránky tohto skvelého koncertu. MgA. Matej Arendárik sprevádzal aj kontrabasistu Matúša Bučka, ktorý so zaujatím zahral 1. časť Koncertu E dur od C.v.Dittersdorfa. Pekným zavŕšením podujatia bolo vystúpenie Mateja Smutného, ktorý zaujal ladnou, sústredenou a technicky čistou interpretáciou. Koncert moderovala Barbora Košianová.

 Marianna Bárdiová

Interny koncert_15.4.2015-program.docx (18,4 kB)

—————

Späť