Sme mladí, nadaní a tvoriví


Ďalší víťazi z našej školy!!!

20.04.2015 13:12

Pred pár hodinami som napísala, že máme zase víťazov a už som sa dozvedela o ďalších! V súťaži konzervatórií Slovenskej republiky Priestor pre talent, ktorá sa konala v Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave začiatkom apríla 2015 v 2. kategórii v sólovom speve v neopernom zameraní získali ocenenia naši študenti - 1. cenu Martin Vetrák a 3. cenu Terézia Králiková.Martin Vetrák sa v tomto odbore súčasne stal absolútnym víťazom! To je radosť, však? Srdečne blahoželáme obom oceneným aj ich pedagogičke Mgr. art. Michaele Kukurovej, ArtD.

M.Bárdiová

—————

Späť