Sme mladí, nadaní a tvoriví


Boli sme v Matejovom dome 24.6.2015

24.06.2015 19:13

Keď sú známky uzavreté a do vysvedčenia chýba pár dní, najlepšie je zopakovať si dejiny hudby v múzeu. A tak sme sa s III. B triedou, skupinou b, vybrali do Matejovho domu, ktorý postavili v roku 1479 údajne pre návštevu kráľa Mateja Korvína v Banskej Bystrici. Stredoslovenské múzeum v ňom zriadilo expozíciu venovanú histórii nášho stredovekého kráľovského banského mesta. Prešli sme miestnosťami, ktoré pripomínajú pôvodnú slovanskú osadu Bystrica, stredoveké svetské i sakrálne umenie, zbrojnicu, klenotnicu, časť venovanú mestskej hudbe, remeslám a remeselníckym cechom i významným osobnostiam mesta. Nepozreli sme si len vzácne exponáty, ale vypočuli sme si aj hudbu, ktorá sa hrala a spievala v jednotlivých obdobiach. Lepšie sa nám tak spojila hudba gotická, renesačná, klasicistická a z obdobia romantizmu s konkrétnymi dobovými reáliami. Strávili sme tam príjemnú hodinku medzi historickými múrmi meštianskeho domu, ktorý je včlenený do Baníckej bašty s mestským opevnením, ale susedí aj so slovenským kostolom Sv. Kríža. Unikátny architektonický jav! (v. Fotogalériu)

Marianna Bárdiová

—————

Späť