Sme mladí, nadaní a tvoriví


Adventný koncert 16.12.2015

17.12.2015 19:25

Pamätám si ešte časy, kedy chrámové koncerty v Banskej Bystrici (a inde) nebývali. Nemohli. Keď v roku 1992 založili Konzervatórium Jána Levoslava Bellu najmä s dôrazom na štúdium cirkevnej hudby a organovej hry a chrámové koncerty už mohli byť, rýchlo sme si zvykli na produkcie študentov tejto školy v chrámoch i v kultúrnych inštitúciách. Myslím, že nie som jediná, ktorá sa každý rok teší na adventné koncerty konzervatória, ktoré sľubujú krásne zážitky. Nesklamali sme sa ani tento rok. V stredu 16. decembra 2015 o 17.30 hod. sa vo farskom Kostole Nanebovzatia P. Márie v Banskej Bystrici uskutočnil už tradičný Adventný koncert Konzervatória J. L. Bellu. V dramaturgicky pekne vystavanom programe si mohol každý návštevník vybrať obľúbené obdobie alebo skladateľa, pretože ponúkal kompozície z rozličných štýlových období a z rôznych krajín. Návštevníkov privítal zástupca riaditeľa Mgr. art. Radoslav Solárik. Dievčenský spevácky zbor s dirigentkou PaedDr. Miroslavou Matisovou zaspieval pieseň Ave Maria od nemeckého skladateľa 20. storočia Franza Biebla. Organista Ján Hegedúš, žiak 3. ročníka, potom interpretoval Prelúdium a fúgu G dur od J.S.Bacha. Dievčenský spevácky zbor pod vedením M.Matisovej zaspieval dve zborové skladby - Assumpta est Maria Georga Aichengera z prelomu 16. a 17. storočia a Kyrie od súčasného poľského autora Piotra Kanczaka. Napriek rozdielu niekoľkých storočí pôsobila ich interpretácia jednoliato a pôsobivo. Štvrták Martin Šálka na organe predviedol 1. časť zo Symfónie pre organ č. 5 f mol, op. 42 od francúzskeho organistu, skladateľa a pedagóga Charlesa-Marie Widora. Skutočnosť, že skladateľ nadviazal na symfonizmus Césara Francka v organovej tvorbe, mladý interpret vystihol bravúrne s vyspelou technikou i agogikou. Pedagóg Mgr art. Peter Sochuľák môže byť s výkonmi svojich žiakov z organovej triedy skutočne spokojný. Miešaný komorný spevácky zbor s dirigentkou PaedDr. Katarínou Koreňovou, ArtD. interpretoval tri kompozície z rozličných období i krajín - Ave Mariu renesančného frankoflámskeho skladateľa Jacoba Arcadelta v spracovaní súčasného holandského autora Kristiaana van Ingelgema, Zvěstování od českého moderného skladateľa 20. storočia Bohuslava Martinů a Salve Regina od švédskeho skladateľa Larsa Janssona. Publikum zjavne potešila 1. časť Allegro z Koncertu pre dvoje huslí a mol, op. 3 od barokového skladateľa Antonia Vivaldiho. Sólových partov sa úspešne zhostili Alena Hermanová a Jana Macíková z triedy Mgr. art. Petra Strenáčika. Sprevádzal ich Komorný orchester školy s dirigentom Mgr. Ihorom Vlakhom. Posledné čísla interpretovali všetky telesá - Komorný miešaný spevácky zbor, Komorný orchester, do ktorého okrem sláčikových nástrojov pribudli aj klávesové nástroje, dve flauty, dva hoboje a dva klarinety, čo vytvorilo plný, no kompaktný a príjemný zvuk. Z Requiem francúzskeho skladateľa neskorého romantizmu Gabriela Faurého odzneli štyri časti - 3. Sanctus, 4. Pie Jesu, v ktorom sopránové sólo spievala Katarína Mojžišová z triedy prof. Márie Tomanovej, ArtD., 6. Libera me s basovým sólom Martina Kureka z triedy Mgr. Stanislava Matisa a poslednú 7. časť In paradisum. Záverečnou skladbou bola populárna a obľúbená melodická pieseň Look at the World britského skladateľa, dirigenta, aranžéra a producenta Johna Ruttera, ktorý sa v tvorbe venuje najmä zborovej tvorbe. Treba vyzdvihnúť disciplinovaný a intonačne čistý prejav sólistov i komorných telies s ich dirigentmi, ktorí návštevníkom pripravili krásny umelecký zážitok a príjemnú adventnú atmosféru. Blahoželáme a ďakujeme! (v. fotogalériu)


Marianna Bárdiová

 

—————

Späť