Sme mladí, nadaní a tvoriví


Linky

Oficiálna stránka školywww.konzervatoriumbb.sk

Hotel Levoslav v Sibiu, Rumunsko (vo foyer je busta zakladateľa slovenskej národnej hudby, významného predstaviteľa európskeho hudobného romantizmu Jána Levoslava Bellu, ktorý v meste pôsobil v rokoch 1881-1921. Po vstupe na stránku znie Bellova hudba!): https://www.levoslav.ro/

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici (od 1.1.2001 je špecializovaným organizačným útvarom Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici): www.svkbb.eu

Honorat Cotteli, banskobystrický rodák, huslista a skladateľ, žijúci vo Švajčiarsku: https://www.cotteli-musica.ch

Igor Bázlik, banskobystrický rodák, skladateľ, klavirista a aranžér, žijúci v Bratislave: https://www.music-moni.sk/

Jaroslav Stráňavský, hudobný vydavateľ, režisér, hudobník: www.musicmaster.sk