Sme mladí, nadaní a tvoriví


Kontakt

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého ulica č.27, 974 01  Banská Bystrica.

Telefón: 048 / 412 32 14

e-mail: konzerva@konzervatoriumbb.sk

e-mail: konzervatorium.bella@gmail.com

Riaditeľ: Mgr. Tibor Sedlický, tel.: 048 / 412 46 56

Zástupcovia: Mgr. art. Radoslav Solárik, tel.: 048 / 412 32 14; Mgr. art. Róbert Karvay, tel.: 048 / 412 32 14.

oficiálna webová stránka školy: www.konzervatoriumbb.sk