Sme mladí, nadaní a tvoriví


Katarína Mojžišová-sólový spev, Miešaný spev. zbor a Komorný orchester školy, dir. Mgr. Ihor Vlakh

Katarína Mojžišová-sólový spev, Miešaný spev. zbor a Komorný orchester školy, dir. Mgr. Ihor Vlakh

—————

Späť