Sme mladí, nadaní a tvoriví


Miešaný spevácky zbor, dirig. PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. - vpredu

Miešaný spevácky zbor, dirig. PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. - vpredu

—————

Späť