Sme mladí, nadaní a tvoriví


Zľava: Janka Macíková, Mgr. Ihor Vlakh, Alenka Macíková

Zľava: Janka Macíková, Mgr. Ihor Vlakh, Alenka Macíková

—————

Späť